ShopUp s.r.o.

se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 04756606, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 253184, tel: 775 396 707, email: info@shopup.cz

Prohlášení o souborech Cookies a zásady používání Cookies pro uživatele webových stránek www.shopup.cz

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že naše servery využívají pro svoji činnost takzvané soubory „cookies“. Následující text obsahuje pravidla pro zpracování cookies (dále jen „Pravidla“) uživatelů internetových stránek www.shopup.cz, provozovaných společností ShopUp s.r.o., se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 04756606, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 253184 (dále jen „Společnost“), jakož i pravidla provozování a užívání těchto internetových stránek a pravidla poskytování souvisejících služeb.

Kdo je uživatel?

Uživatelem se pro účely těchto Pravidel rozumí fyzická osoba, která jako zákazník či návštěvník internetových stránek www.shopup.cz nebo dodavatel Společnosti, případně jejich zaměstnanec, navštíví tyto internetové stránky a/nebo užívá služby poskytované Společností, prostřednictvím těchto internetových stránek (dále jen „Uživatel“). Tato Pravidla Společnost vydává především pro účely zlepšení rozsahu a kvality služeb poskytovaných Uživatelům, zejména zákazníkům a návštěvníkům internetových stránek www.shopup.cz.

Užívat tyto internetové stránky Společnosti je možné prostřednictvím příslušného zařízení Uživatele, které splňuje následující technické požadavky:

 1. zařízení umožňuje přístup k internetu,
 2. má operační systém: Windows XP nebo novější, Mac OS,
 3. internetový prohlížeč: Internet Explorer 7.0+, Firefox 3.5+, Safari 5.0+, Chrome,
 4. případně také: Flash plugin, Adobe Reader.

Zajištění kompatibility zařízení Uživatele použitých při užívání těchto internetových stránek a/nebo při užívání služeb poskytovaných Společností, v souvislosti s provozováním internetových stránek www.shopup.cz, je výhradně na vlastním uvážení Uživatele. Společnost v souvislosti s provozem těchto internetových stránek nebo s poskytováním služeb nezpřístupňuje Uživatelům k užití jakýkoli software, zařízení, ani konfigurační nastavení.

Co jsou Cookies?

Cookies jsou informace nebo soubory informací, jež jsou z těchto internetových stránek při jejich prohlížení přenášeny na zařízení Uživatele (např. na hard disk počítače Uživatele). Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si některé informace, které Uživateli usnadní její další používání a Společnosti umožňují monitorovat potřeby, preference, zájmy Uživatelů a počet návštěvníků jednotlivých sekcí těchto internetových stránek a v této souvislosti zlepšovat rozsah, obsah a vzhled, a tedy i kvalitu internetových stránek, jakož i rozsah a kvalitu služeb poskytovaných Uživatelům.

Druhy Cookies

Cookies lze obecně rozdělit na dva druhy:

 1. Dočasné soubory cookie – jsou ve vašem zařízení uloženy pouze po dobu relace (návštěvy webu). Nejčastěji umožňuji uchování informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou (například vložení produktu do košíku v e-shopu a pokračování v nákupu).
 2. Trvalé soubory cookie – zůstávají v počítači déle. Pomáhají nám při identifikaci vašeho zařízení při opětovné návštěvě (neumožňují Vás jakkoliv identifikovat osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně) a tím umožňují přizpůsobit naše stránky a reklamy Vašim zájmům.

Další skupinou jsou takzvané cookies třetích stran. Vyznačují se tím, že jsou řízeny třetími stranami, které tyto data získávají a shromažďují. Jedná se například o cookie pro analýzu návštěvnosti služby Google Analytics, nebo provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách využívány.

Cookies nepředstavují pro Vaše data nebezpečí, ani neslouží k získávání citlivých osobních údajů. Cookies využíváme výhradně k měření a obecně k zajištění Vaši maximální spokojenosti. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Každý uživatel má možnost používání těchto souborů odmítnout. Je třeba však upozornit, že v některých případech nebude možné zobrazit určitou službu či produkt.

Cookies zabírají na Vašem zařízení zpravidla několik kilobajtů, nezabírají tudíž téměř žádné místo na diskové jednotce.

Pro jaké účely jsou Cookies použity?

Používání cookies nám umožní nabídnout Vám ty služby a produkty, které nejlépe odpovídají Vašim potřebám a zájmům. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich webových stránek a mobilní aplikace a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.

Soubory cookies slouží k následujícím účelům:

 • komfortní funkce webu;
 • anonymizované vyhodnocování pohybu uživatelů po webu;
 • získávání dobrovolné zpětné vazby od uživatelů a
 • personalizace zobrazování reklam či přednostně nabízeného zboží.

Přizpůsobení nastavení

Využíváme cookie k zapamatování si informací, které nám mají vliv na vzhled a chování webu. Díky této skutečnosti pak je možné si web personalizovat a není nutné jej při každé návštěvě nastavovat. Může jít například o preferovaný jazyk, velikost textu či usnadnění registrace nových služeb. U registrovaných uživatelů ukádáme informaci o přihlášení nebo odhlášení.

Statistické účely

Pro lepší pochopení toho, co naše čtenáře zajímá a jak se na našich stránkách chovají, používáme nástroj Google analytics. Ten při každé návštěvě ukládá anonymní cookies. Díky těmto informacím víme, kolik uživatelů navštíví naše stránky, jakou rubriku či jak často. Tyto informace jsou anonymizovány a nejsou nijak spojeny s určitou osobou. Podrobnosti o nástroji Google Analytics najdete zde.

Zabezpečení

Soubory cookie využíváme k ověřování uživatelů, prevenci podvodného jednání a ochraně uživatelských dat.

Reklama

Soubory cookie využíváme rovněž pro zvýšení efektivity a relevantnosti reklam. To znamená, že nám pomáhají zvýšit přitažlivost reklam pro naše návštěvníky a zvyšujeme užitek pro inzerenty. Výsledkem tedy je, že se Vám reklamy zobrazují podle toho, co je pro Vás relevantní (remarketing – jedná se o metodu cílení internetové reklamy), nebo se uživateli nezobrazovaly reklamy, které už viděl. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků a obsahu jimi navštívených stránek. K personalizaci obsahu na základě geografické lokace, můžeme sbírat obecné informace o lokaci Vašeho zařízení. Naše společnost rozhodně nevytváří žádné profily našich návštěvníků.

Na našich stránkách se rovněž nacházejí cookies, které vytvářejí samy inzertní systémy. Tyto cookies nedokážeme číst ani zapisovat. Tyto cookies slouží k získání informací jako, kolik lidí vidělo určitou reklamu či kolikrát. Prostřednictvím našich webových serverů tak mohou být ve Vašem počítači ukládány cookies i jiných subjektů, a to provozovatelů reklamních systémů. Některé systémy využívají i techniku retargetingu – může Vám být zobrazován na stránkách třetích osob obsah, který souvisí s tím, co jste si prohlíželi na jiných webových stránkách. Reklamní systémy mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů. Jejich seznam a odkaz na bližší informace naleznete níže:

 • Google Analytics
 • Google koverzní pixel
 • Google remarketing - bližší informace naleznete zde.
 • Facebook pixel - bližší informace naleznete zde.
 • Sklik konverzní pixel - bližší informace naleznete zde.
 • smartlook - na sledování pohybu uživatelů na stránce pro optimalizaci webu

Co jsou měřící pixely a local storage?

Měřící pixel je malý grafický obrázek, který je umístěný na webové stránce. Někdy je nazýván také web beacon. Podobně jako cookie se využívá pro sběr informací z Vašeho počítače (například IP adresy, času, typ prohlížeče nebo existence cookies vlastního serveru). Měřící pixel využíváme ke sledování efektivity našich stránek, k technickým účelům (například nastavení hlasitosti a další uživatelská nastavení), k testování a jako doplněk ke cookies pro segmentaci uživatelů – zobrazování obsahu a reklamy.

Jak mohou Uživatelé nastavení cookies ve svém počítači?

V případě, že bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies našich webů. Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání zablokovat.

Nastavení a správu souboru cookies můžete provádět ve svém prohlížeči. Každý standardní prohlížeč podporuje správu cookies (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.).

V rámci správy můžete každou jednotlivou cookie smazat, blokovat, zakázat nebo povolit pro jednotlivé webové stránky.

Prostřednictvím cookies z těchto internetových stránek nejsou přímo získávány takové osobní údaje, které by mohly sloužit k přímému či nepřímému určení (identifikaci) osoby Uživatele těchto internetových stránek. Po uzavření internetového prohlížeče Uživatele těchto stránek je relace i aktivita souborů cookies ukončena. Pokud Uživatel těchto internetových stránek nepovolí užívání cookies, bude moci i nadále internetové stránky užívat, může ale mít omezený přístup do některých sekcí stránek nebo bude moci užívat jejich funkce pouze v omezeném rozsahu. Uživatel může zablokovat ukládání souborů cookies do počítače nebo jiného zařízení, na kterém tyto internetové stránky užívá, nebo provést jinou změnu, a to prostřednictvím úprav v nastaveních internetového prohlížeče.

Tato Pravidla jsou platná pro Společnost i pro všechny Uživatele a jsou jim kdykoliv k dispozici k nahlédnutí na internetových stránkách www.shopup.cz., sekce Cookies. Pravidla upravují práva a povinnosti Společnosti i Uživatelů při zpracování jejich osobních údajů v souvislosti s provozováním těchto internetových stránek, pravidla provozování a užívání těchto stránek a práva a povinnosti stran při poskytování služeb ze strany Společnosti.

Uživatel vyslovuje svůj souhlas s platným zněním těchto Pravidel při vstupu na tyto internetové stránky provozované Společností a/nebo při svém přihlášení či registraci k užívání služeb souvisejících s provozem shopup.cz. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv znění těchto Pravidel jednostranně změnit, a to i bez zaslání informací Uživatelům o provedené změně. Ztratí-li některé ustanovení těchto Pravidel platnost a/nebo účinnost, nemá to vliv na platnost a/nebo účinnost zbývajících ustanovení Pravidel. Tato Pravidla a jakékoli jejich pozdější změny nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění prostřednictvím těchto internetových stránek. Uživatelé tak budou mít vždy přístup k nejaktuálnějším informacím, včetně informací o zpracování jejich osobních údajů a o způsobu jejich využití. Pokud osobní údaje Uživatele shromážděné prostřednictvím těchto internetových stránek umožňují identifikaci fyzické osoby a Společnost je zamýšlí využít pro jiný účel, než jaký byl uveden v procesu jejich shromáždění, budou dotčení Uživatelé o tomto záměru informováni prostřednictvím e-mailu. Uživatel se na základě toho bude moci rozhodnout, zda udělí svůj souhlas s použitím údajů jiným způsobem nebo k jinému účelu. V opačném případě bude Společnost používat údaje Uživatele pouze v souladu s informacemi o zpracování osobních údajů nebo s pravidly ochrany osobních údajů, na základě kterých byly údaje shromážděny. V záležitostech, jež nejsou těmito Pravidly výslovně upraveny, se řídí práva a povinnosti související s provozováním těchto internetových stránek a poskytováním souvisejících služeb platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky. Společnost je oprávněna rozsah, obsah, vzhled či samotné provozování těchto internetových stránek a/nebo poskytování či podmínky poskytování služeb souvisejících s jejich provozováním kdykoliv jednostranně změnit, omezit, pozastavit nebo zcela zrušit. V této souvislosti nevzniká Uživatelům vůči Společnosti jakýkoli nárok.

Možnosti nastavení správy cookies naleznete v nápovědě Vašeho prohlížeče. V rámci hlavních prohlížečů naleznete informace:

Chrome: zde
Edge: zde
Internet Explorer: zde
Firefox: zde

V případě̌ jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu: gdpr@shopup.cz nebo na tel. čísle 775 396 707.

ShopUp s.r.o.